پرسشنامه نیازسنجی آموزشی کتابداران – لطفی و همکاران

سازنده ابزار:   لطفی و همکاران

تعداد گویه/سوال:    57

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : مجموعه سازی، سازماندهی، مرجع شناسی و ارایه خدمات، فناوری اطلاعات، مهارتهای سواد اطلاعاتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    لطفی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.