پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند (۱۱۵) اینریچ

سازنده ابزار:   اینریچ

تعداد گویه/سوال:    115

مولفه/زیر مقیاس:    12 بعد : تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسائل شخصیتی، ...، فرزندان و فرزندپروري، خانواده و دوستان، نقشهاي مساوات طلبی، جهت گیري مذهبی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد- اما سوالات معکوس مشخص نیست

تفسیر:    شرح و توضیحات دارد- تفکیک زیرمقیاس ها دارد

روایی:    سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    ثنایی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.