مقیاس دلزدگی زناشویی CBM – پانیز ۱۹۹۶

سازنده ابزار:   پانیز 1996

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : خستگی جسمی، از پا افتادن عاطفی و از پا افتادن روانی

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- تفکیک مولفه ها را ندارد

روایی:    همبستگی دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    نویدي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.