پرسشنامه انتظارات زناشویی (امیدوار و همکاران، ۲۰۰۹)

سازنده ابزار:   امیدوار، فاتحی زاده و احمدی 2009

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی، انتظار از رابطه ایده ال.

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي، صوری و سازه دارد

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    امیدوار، فاتحی زاده و احمدی 2009

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.