پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبوک – راست (GRIMS) 1998

سازنده ابزار:   گلومبورک – راست 1998 گریمس

تعداد گویه/سوال:    27

مولفه/زیر مقیاس:    4 زیرمقیاس: رضایت زنا شویی، ارتباط زنا شویی، علایق مشترک، اعتماد و احترام

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد/اما تفکیک سوالات زیرمقیاس ها را ندارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد، حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون و دونیم دارد - اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بابانظري و همکاران؛ راست و همکاران (1998)

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.