دانلود رایگان آزمون عزت‌نفس برای کودکان (پپ و همکاران، ۱۹۸۸)

سازنده ابزار:   پپ و همکاران 1988

تعداد گویه/سوال:    60

مولفه/زیر مقیاس:    5 زیرمقیاس : عزت‌نفس عمومی، تحصیلی، بدنی، خانوادگی و اجتماعی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    ندارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: رایگان و بدون ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.