پرسشنامه شادکامی آکسفورد

سازنده ابزار:   آکسفورد

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : رضایت زندگی، لذت، عزت نفس، ادعا، کنترل و ...

مقیاس/طیف:    4 گزینه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد- پرسشنامه فارسی و توضیحات انگلیسی

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    انگلیسی و فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    لیاقت دار و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.