پرسشنامه و مقیاس سطوح خودانتقادی LOCS (تامپسون و زورف، ۲۰۰۴)

سازنده ابزار:   تامپسون و زورف 2004

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: خودانتقادی درونی شده، خودانتقادی مقایسه‌ای

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    روایی و محتوایی دارد- به مقاله قربانی رجوع شود

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    قربانی 2011

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.