پرسشنامه استرس شغلی – استاینمتز۱۹۷۷

سازنده ابزار:   استاینمتز1977

تعداد گویه/سوال:    36

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    ندارد

پایایی:    دو نیم کردن و باز آزمون دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یعقوبی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.