پرسشنامه جهت‌گیری‌های درونی و بیرونی مذهبی – آلپورت و راس ۱۹۵۰

سازنده ابزار:   آلپورت و راس 1950

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: درونی و بیرونی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عسكري و دیگران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.