پرسشنامه دلبستگی بزرگسالانAAQ – هازان و شیور

سازنده ابزار:   هازان و شیور

تعداد گویه/سوال:    3

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : اجتنابی، دوسوگرا و ایمن

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    پاکدامن

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.