پرسشنامه دلبستگی مکان – صفاری نیا ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   صفاری نیا 1390

تعداد گویه/سوال:    22

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : شناختی، عاطفی و رفتاری

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    1 صفحه

منبع:    صفاری نیا 1390

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.