پرسشنامه دینداری – گلاک و استارک ۱۹۶۵

سازنده ابزار:   گلاک و استارک 1965

تعداد گویه/سوال:    26

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : اعتقاد، عاطفی، پیامدی و مناسکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    سراج زاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.