پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ PSQL

سازنده ابزار:   -

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : خواب ذهنی، مکنونی خواب، مدت خواب، کارآمدی خواب، مزاحمت خواب و ...

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کریپکی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.