پرسشنامه زیرساخت های استقرار مدیریت دانش در دانشگاه (زمانی و همکاران، ۱۳۸۶)

سازنده ابزار:   زمانی و همکاران 1386

تعداد گویه/سوال:    28

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : عوامل فني و حرفه ای، عوامل فرهنگي و عوامل مديريتي

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    زمانی و همکاران 1386

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.