پرسشنامه عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش – اخوان و همکاران ۱۳۸۹

سازنده ابزار:   اخوان و همکاران 1389

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    6 مولفه : فردی، گروهی، زیر ساخت، فرهنگ، استراتژی، فرآیند ها

مقیاس/طیف:    9 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    اخوان و همکاران 1389

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.