پرسشنامه مهارت های فنی، انسانی و ادراکی – اسکاربروق و لیندکویست ۱۹۹۹

سازنده ابزار:   اسکاربروق و لیندکویست 1999

تعداد گویه/سوال:    18

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : فنی، انسانی و ادراکی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد - اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.