پرسشنامه مهارت های مدیریت – وتن و همکاران ۲۰۰۰

سازنده ابزار:   وتن و همکاران 2000

تعداد گویه/سوال:    73

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه: و 28 مهارت : مدیریت تیم، تفویض اختیار، مدیریت تضاد، حل مساله، انگیزش، مدیریت استرس، خودآگاهی

مقیاس/طیف:    6 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد - اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.