پرسشنامه چابکی نیروی کار WAS – نانالی و اسپکتور

سازنده ابزار:   نانالی و اسپکتور

تعداد گویه/سوال:    39

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : بیش فعالی، انطباق پذیری و تاب آوری

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    بهدانا شریهی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.