پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی – کراون و مارلو ۱۹۶۴

سازنده ابزار:   ابزار تجدید نظر شده کراون و مارلو 1964

تعداد گویه/سوال:    9

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    کارور و شی یر؛ عریضی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.