پرسشنامه حالات خلقی برومز ۳۲ سوالی POMS – لین و همکاران ۲۰۰۷

سازنده ابزار:   لین و همکاران 2007

تعداد گویه/سوال:    32

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : تنش، سرزندگی، سردرگمی، خستگی، شادکامی، آرامش، افسردگی، خشم

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    ندارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    فرخی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.