پرسشنامه رضایتمندی زناشوئی اینریچ ۱۵ آیتمی- فورز و اولسون

سازنده ابزار:   فورز و اولسون

تعداد گویه/سوال:    15

مولفه/زیر مقیاس:    2 زیر مقیاس: اعوجاج آرمانی و رضایتمندی زناشوئی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی

تعداد صفحات:    5 صفحه

منبع:    فورز و اولسون

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.