پرسشنامه عملکرد پژوهشی- گراوند ۱۳۹۳

سازنده ابزار:   گراوند 1393

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    فراوانی

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    گراوند

نوع فایل: PDF

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.