پرسشنامه اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر رضایت از خدمات وب سایت براساس مدل کانو

سازنده ابزار:   عرب (1392) براساس مدل کانو

تعداد گویه/سوال:    12

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی و دارای 3 طیف الزام، تک بعدی و جذاب

مقیاس/طیف:    3 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.