پرسشنامه رهبری اخلاقی در کار ELW (کالشون و همکاران، ۲۰۱۱) ۳۸ آیتم

سازنده ابزار:   کالشون و همکاران 2011

تعداد گویه/سوال:    38

مولفه/زیر مقیاس:    7 مولفه : جهت گیری فرد، انصاف، تسهیم قدرت، راهنمای اخلاقی، شفافیت نقش، یکپارچکی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی

زبان:    انگلیسی و ترجمه نشده

تعداد صفحات:    6 صفحه

منبع:    کالشون و همکاران

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 110000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. واقعا که ننوشتید انگلیسی و ترجمه نشده هست
    واقعا افتضاح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.