پرسشنامه سنجش رضایت مشتری از خدمات وب سایت، بر اساس مدل وبکوال (عرب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عرب (1392) بر اساس مدل وبکوال

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    12 مولفه : سهولت درک شده؛ عملیات شهودی؛ اطلاعات متناسب با وظایف؛ ارتباطات مناسب؛ اعتماد؛ زمان پاسخگویی؛ جاذبه دیداری؛ ابتکار؛ جاذبه هیجانی؛ تمامیت آن لاین؛ مزیت نسبی؛ تصویر سازگار

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات را دارد و نحوه نمره گذاری سوالات (مثبت و منفی/معکوس) را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد، نقطه برش ندارد و تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    مدیران آموزشی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.