پرسشنامه هوش معنوی – عبدالله زاده و همکاران ۱۳۸۷

سازنده ابزار:   عبدالله زاده و همکاران 1387

تعداد گویه/سوال:    29

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه: درک و ارتباط با سرچشمه هستی و زندگی معنوی یا اتکاء به هسته درونی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوایی و سازه ای و همگرایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    عبدالله زاده و همکاران 1387

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.