پرسشنامه عزت نفس SEI (کوپر اسمیت، ۱۹۶۷)

سازنده ابزار:   كوپر اسميت 1967

تعداد گویه/سوال:    58

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    صحیح/غلط

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    واگرا(تشخیصی) و همگرایی دارد- بومی و اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و دونیم کردن دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    پور شافعي

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.