پرسشنامه عوامل موثر بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی -تحلیل سلسله مراتبیAHP

سازنده ابزار:   یاوری

تعداد گویه/سوال:    مقایسه زوجی زیر معیار ها

مولفه/زیر مقیاس:    مدیریتی- ساختاری، فردی، فرهنگی، فیزیکی- محیطی، اجتماعی-روانی، اقتصادی-پاداش

مقیاس/طیف:    9 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    یاوری

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.