پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشوئی (باگاروزی، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   باگاروزی 2001

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    8 مولفه : عاطفی، روانشناختی، عقلانی، جنسی، بدنی، معنوی، زیبا شناختی و اجتماعی و تفریحی

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    باگاروزی

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.