فراخوان مقاله در International Journal of Scientific Management and Development

از شما دعوت می گردد برای مشاهده مقالات به سایت این نشریه مراجعه فرمایید .
همچنین برای انتشار مقالات خود در این نشریه به آدرس
www.IJSMD.comمراجعه و مقالات خود را ارسال نمایید.”

International Journal of Scientific Management & Development. An international peer reviewed monthly journal ISSN 2345-3974

Website address: www.ijsmd.com

Contact us : contact@ijsmd.com

Office :No, 50, Oraaman Ave, Motahari Ave,

Tehran, Iran P.O.BOX: 15783-36517

Phone: 0098-21-88320560 Mobile: 0098-9198252347 “

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.