پرسشنامه احساس تنهایی کودک LQ (آشر و ویلر، ۱۹۸۵)

سازنده ابزار:   آشر و ویلر 1985

تعداد گویه/سوال:    24

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای

نمره گذاری:    تفکیک سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    روایی واگرا و همگرا دارد-اصلی. و روایی محتوایی و سازه ای دارد-بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    آزاد

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.