پرسشنامه احساس تنهایی یا انزوای اجتماعی UCLA – راسل و همکاران ۱۹۸۰

سازنده ابزار:   راسل و همکاران 1980

تعداد گویه/سوال:    20

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی : 10 جمله با لحن مثبت و 10 جمله با لحن منفی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    راسل و داور پناه

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.