پرسشنامه فعالیت بدنی AFPAQ – آزاد و فشارکی ۱۳۸۹

سازنده ابزار:   آزاد و فشارکی 1389

تعداد گویه/سوال:    13

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : فعالیت بدنی ضمن کار، فعالیت بدنی اوقات فراغت و خستگی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي و سازه دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    10 صفحه

منبع:    آزاد و فشارکی

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.