پرسشنامه استاندارد های مدیران مدرسه

سازنده ابزار:   هیات آموزشی نیویورک

تعداد گویه/سوال:    195

مولفه/زیر مقیاس:    6 استانددارد: رهبری آموزشی، توسعه حرفه ای، مدیریت و رهبری سازمانی، خدمات حمایتی، تکنولوژی و ...

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    18 صفحه

منبع:    مقیمی و رمضان

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.