پرسشنامه رویکردهای مطالعه ASSIST – تیت و ایتویستل ۱۹۹۷

سازنده ابزار:   یت و ایتویستل 1997

تعداد گویه/سوال:    52

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : رویکرد راهبردي، رویکرد سطحی و رویکرد عمقی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    یت و ایتویستل

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.