پرسشنامه نگرش کارکنان به رئیس به عنوان مدیر یا رهبر (عرب، ۱۳۹۲)

سازنده ابزار:   عرب (1392) براساس مدل ترنر 1998

تعداد گویه/سوال:    16

مولفه/زیر مقیاس:    2 مولفه : مدیر یا رهبر

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیرمقیاسها را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد؛نقطه برش ندارد؛حداقل و حداکثر امتیاز را دارد

روایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

پایایی:    نیاز به اعتباریابی بومی دارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    مک کفری، (1388)

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 150000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.