پرسشنامه نیازسنجی راهنمایان تعلیماتی- ابوترابزاده (۱۳۷۸)

سازنده ابزار:   ابوترابزاده (1378)

تعداد گویه/سوال:    35

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه : نیازهای مدیریتی، نیازهای روانشناختی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اداری، نیازهای آموزشی و تدریس

مقیاس/طیف:    10 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    ابوترابزاده

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.