پرسشنامه نیازسنجی آموزشی مدیران میانی- یمنی و همکاران ۱۳۹۰

سازنده ابزار:   یمنی و همکاران 1390

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : توسعه ای، مکمل و آموزشی حل مساله

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    یمنی و همکاران

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.