سیاهه منش و سرشت TCI- 125 – گلونینگر ۱۹۸۷

سازنده ابزار:   گلونینگر 1987

تعداد گویه/سوال:    125

مولفه/زیر مقیاس:    25 زیر مقیاس

مقیاس/طیف:    بلی/خیر

نمره گذاری:    دارد- زیر مقیاس های 25 گانه مشخص است اما سوالات مربوط به هرکدام تفکیک نشده است

تفسیر:    دارد- مقاله گلونینگر نیز پیوست می باشد

روایی:    محتوايي دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    كاوياني

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

  1. با سلام من دنبال پرسش نامه انگلیسی اش هستم چطور میتونم تهیه کنم ؟

  2. با سلام من دنبال پرسش نامه انگلیسی اش tciهستم چطور میتونم تهیه کنم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.