پرسشنامه آینده شناسی وشخصیت آینده گرای مدیران- بابایی ۱۳۹۲

سازنده ابزار:   بابایی 1392

تعداد گویه/سوال:    41

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : تحلیلی، نظری و مشارکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    3 صفحه

منبع:    بابایی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.