پرسشنامه افزایش یکپارچگی زنجیره تامین- فکور مطلق

سازنده ابزار:   فکور مطلق

تعداد گویه/سوال:    43

مولفه/زیر مقیاس:    10 مولفه: سازگاری، انطباق، دسترسی، تعامل، استانداردسازی، همگرایی، هماهنگی، مانعیت و جامعیت و ...

مقیاس/طیف:    9 درجه ای

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    توضیحات دارد

روایی:    صوری و محتوایی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    7 صفحه

منبع:    فکور مطلق

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.