پرسشنامه شناخت ارزش ها- روکیج ۱۹۷۲

سازنده ابزار:   روکیج 1972

تعداد گویه/سوال:    18 مقوله/

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    رتبه بندی

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    بومی ندارد

پایایی:    بومی ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    1 صفحه

منبع:    مقیمی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.