پرسشنامه روابط چند بعدی بدن – خود MBSRQ (کش، وینستد و جاندا، ۱۹۸۷)

سازنده ابزار:   كش، وينستد و جاندا 1987

تعداد گویه/سوال:    فارسی46 و انگلیسی 69

مولفه/زیر مقیاس:    6 زيرمقياس : ارزيابي وضع ظاهري، گرايش به ظاهر، ارزيابي تناسب، گرايش به تناسب، دلمشغولي با اضافة وزن يا وزن ذهني و رضايت از نواحي بدني

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    تفکیک سوالات زیر مقیاس ها و نمره گذاری سوالات مثبت و منفی (معکوس) را براساس ابزار انگلیسی ضمیمه شده دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد- نقطه برش ندارد - تفسیر میزان امتیازات (حداقل/حداکثر) را دارد

روایی:    محتوايي دارد- اصلی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد- اصلی و بومی

زبان:    فارسی و انگلیسی

تعداد صفحات:    8 صفحه

منبع:    بشارت و حبیب نژاد و رقیبی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

Page with Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.