پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی- شریفی و معنوی پور

سازنده ابزار:   شریفی و معنوی پور براساس مدل گلاک و استارک

تعداد گویه/سوال:    51

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: عواطف دینی، باور دینی، دانش دینی، آثار دینی و اعمال دینی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای و همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    9 صفحه

منبع:    شریفی و معنوی پور

نوع فایل: PDF

قیمت: 130000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.