پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ) (خشوعی و همکاران، ۱۳۸۸)

سازنده ابزار:   خشوعی و همکاران 1388 برگرفته ارز تورسون و پاول ( 1993 ) و پرسشنامة مولوي و قرائي ( 1382 )

تعداد گویه/سوال:    25

مولفه/زیر مقیاس:    5 مولفه: شخصی، رهبری و ...

مقیاس/طیف:    7 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    صوری و محتوایی و سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    خشوعی و همکاران 1388

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.