پرسشنامه ارتباط با مدرسه- پناغی و همکاران ۱۳۸۹

سازنده ابزار:   پناغی و همکاران 1389

تعداد گویه/سوال:    21

مولفه/زیر مقیاس:    4 مولفه : التزام، تعهد، تعلق و ارتباط

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد- اسکن شده است

روایی:    سازه ای دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ دارد - بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    پناغی و همکاران 1389

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.