پرسشنامه تکانشوری- بارات

سازنده ابزار:   بارات

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    3 زیر مقیاس : بی برنامگی، تکانشوری شناختی و تکانشوری حرکتی

مقیاس/طیف:    5 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد

تفسیر:    دارد

روایی:    ندارد

پایایی:    ندارد

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    2 صفحه

منبع:    بشارت و حبیب نژاد

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.