پرسشنامه سخت کوشی (بارتون و همکاران، ۲۰۰۱)

سازنده ابزار:   بارتون و همکاران، 2001

تعداد گویه/سوال:    45

مولفه/زیر مقیاس:    3 مولفه : تعهد، کنترل و مبارزه طلبی

مقیاس/طیف:    4 درجه ای لیکرت

نمره گذاری:    دارد- زیر مقیاس ها مشخص است اما سوالات مربوط به هرکدام تفکیک نشده است

تفسیر:    حداقل و حداکثر امتیاز را دارد؛ هنجاریابی ندارد؛ نقطه برش ندارد

روایی:    همزمانی دارد- بومی

پایایی:    آلفای کرانباخ و بازآزمون دارد- بومی

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    4 صفحه

منبع:    بشارت

نوع فایل: ورد word.docx

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.