پرسشنامه قدرت تخیل- ۳۰ آیتمی

سازنده ابزار:   از کتاب آندرستندینگ یورسلف

تعداد گویه/سوال:    30

مولفه/زیر مقیاس:    تک عاملی

مقیاس/طیف:    الف، ب و ج

نمره گذاری:    سوالات مستقیم/معکوس را دارد

تفسیر:    هنجاریابی ندارد نقطه برش ندارد حداقل و حداکثر امتیازات را دارد

روایی:    قید نشده است

پایایی:    قید نشده است

زبان:    فارسی

تعداد صفحات:    12 صفحه

منبع:    ضیاءالدین رضاخانی

نوع فایل: PDF

قیمت: 120000 ریال

خرید و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.